Архив

Парлалга конференциязы

ЧАА ЧЫЛ УТКУШТУР 10 МУҢ РУБЛЬ “БЕЛЕКТИ” КЫМ АЛЫР?

2021 чылдың декабрь 23-те Владимир Путин-биле парлалга конференциязы болур. Баш бурунгаар Россияның хөй чурттакчыларының даап бодаашкыны-биле, чурттуң Президентизи ол конференцияга бодунуң аазааны декабрь айда чаңгыс удаа бээр 10 муң рубльди кымнар алырын чугаалаар боор деп манаашкын бар.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ЖУРНАЛИСТЕР-БИЛЕ УЖУРАШКАН

Чыл санында эртип турар редакторлар клувунуң чаңчылчаан хуралын Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг-биле парлалга конференциязы хевиринге эрттирген. Аңаа Тываның удуртукчузу 8 ай дургузунда кылып чоруткан ажылын база келир үеде салдынган сорулгаларын таныштырган. Дорт харылзаага тус черниң массалыг информация чепсектериниң төлээлеринден аңгыда, төп российжи парлалганың корреспондентилери, ылаңгыя ТАСС болгаш Интерфакстың журналистери киришкени онзагай болган.

КОРРУПЦИЯГА ХАМААРЫШКАН 650 ХАЖЫДЫЫШКЫННЫ ИЛЕРЕТКЕН

Декабрь 9-та Тыва Республиканың прокурору Сергей Дябкин республиканың массалыг информация чепсектериниң ажылдакчылары-биле парлалга конференциязын эрттирген. Аңаа телеканалдар “Тыва 24”, КТРК “Тыва”, 108 канал болгаш “Шын”, “Твой информ” солуннардан журналистер киришкен.

Меню