Архив

Прокурорнуң хыналдазы

ТУДУГ АКШАЗЫН БУЗУРГАН

Республикада өскүс уругларга чурттаар оран-сава болгаш спорт школа тудугларыныӊ 5 сая рубль акша-хөреӊгизин бузуруп оорлаан барымдааны истекчилер тодараткан.

Меню