Архив

«Шериг ралли-2021»

АРМЕЙЖИ ОЮННАРГА РОССИЯ ТИИЛЭЭН

“Шериг ралли” болгаш “Аъттыг марафон” делегей чергелиг армейжи оюннар 4 дугаар болуп эртип турары бо. Бо чылын ол август 22-ден 29-ка чедир уламчылаан. Август 29-туң хүнүнде «Азия төвүнге» маргылдааны түңнеп, тергииннерни шаңнап-мактаан. Бо байырлыг хемчегни тыва чонну алдаржыдып чоруур ыры-хөгжүмү-биле эгелээн.

АРМЕЙЖИ ОЮННАРНЫҢ ИЙИГИ ЧАДАЗЫ ЭГЕЛЭЭН

Август 22-де эгелээн чыл санының «АрМИ-2021» делегейниң армейжи оюннарында, Россия биле Моолдуң Чепсектиг күштериниң командалары маргылдааның ийиги чадазынче кирген – аът марафонунуң негелдези езугаар киржикчилер тускай даалгаларлыг 100 ажыг км-ни эртер.

ШЕРИГ РАЛЛИ-2021

Хары угда шеригжиткен делегей чергелиг ийи мөөрейни, а ол дээрге “Шериг ралли” болгаш “Аъттыг марафон” бо чылын Тывага эрттирерин шиитпирлээн. Конкурстуң байырлыг ажыдыышкыны Кызыл кожуунда Кара-Хаак полигонунга болган. Аңаа Россия Федерацияның, ооң-биле чергелештир Төп Азияның болгаш даштыкы чурттарның Камгалал яамыларының төлээлери, Тыва Республиканың Чазааның кежигүннери киришкен.

МООЛ КОМАНДА ОЮННУ АЖЫДАР

«Шериг ралли» делегей чергелиг мөөрей Тывага чылдыӊ-на эртер чараш чаӊчыл апарган. Бо чылын база-ла Кыдаттан, Израильден, Моолдан, Белоруссиядан, Сербиядан, Узбекистандан, Россиядан командалар киржир.

ЭП-НАЙЫРАЛ КАЯА-ДАА ТИИЛЭЭР

Май 29-та “Азияның төвү” скульптурлуг комплекске Тывага эрткен АрМИ-2021-ниң Бүгү-россия чергелиг “Шериг ралли” биле “Аъттыг шериг” этаптарынга болган маргылдааларның түңнелдерин үндүрген байырлыг хемчег болуп эрткен.

АРТЫК ДҮВҮРЕЛ ШАПТЫКТААР

Май 26-да Кара-Хаак шериг полигонга АрМИ-2021 конкурстуң үш дугаар хүнү уламчылаан. Аңаа оттуг рубеж этавынга чеди команда – Төп округ, Мурнуу, Чөөн, Барыын шериг округтары, Агаар-десант шерии, Соңгу шериг-далай флоду болгаш РФ-тиң Национал гвардиязының шерииниң командазы трассаже үнүп, күжүн шенешкеннер.

Меню