Архив

«Шериг ралли-2021»

ЭП-НАЙЫРАЛ КАЯА-ДАА ТИИЛЭЭР

Май 29-та “Азияның төвү” скульптурлуг комплекске Тывага эрткен АрМИ-2021-ниң Бүгү-россия чергелиг “Шериг ралли” биле “Аъттыг шериг” этаптарынга болган маргылдааларның түңнелдерин үндүрген байырлыг хемчег болуп эрткен.

АРТЫК ДҮВҮРЕЛ ШАПТЫКТААР

Май 26-да Кара-Хаак шериг полигонга АрМИ-2021 конкурстуң үш дугаар хүнү уламчылаан. Аңаа оттуг рубеж этавынга чеди команда – Төп округ, Мурнуу, Чөөн, Барыын шериг округтары, Агаар-десант шерии, Соңгу шериг-далай флоду болгаш РФ-тиң Национал гвардиязының шерииниң командазы трассаже үнүп, күжүн шенешкеннер.

Меню