Архив

«Шынның» аалчылары

КАДЫКШЫЛДЫ БЫЖЫГЛААР, УГААННЫ САЙЗЫРАДЫ

1986 чылда Кызыл кожууннуң төвү Каа-Хем суурга уругларның Авырга спорт школазы ажыттынган. Ында уругларны спортуң янзы-бүрү хевирлеринге өөредип турар. Бо школага 3 чыл бурунгаар дзюдо секциязы ажыттынган. Ооң тренер-башкызы – дзюдо, самбо, хостуг хүреш, сумо хевирлеринге спорт мастериниң кандидады, Тыва Республиканың күш-культуразының болгаш спордунуң тергиини Айдың Ондар.

КЫЗЫМАК ЧОРУК, ЧҮТКҮЛ, ТУРА-СОРУК «БЕДИКТЕРЖЕ» ҮНДҮРЕР

Чоокта чаа «Шын» солуннуң редакциязынга ТР-ниң аныяктар болгаш спорт яамызының улуг тренери, ТР-ниң дзюдо хүрежинге спорт мастери Аян Бады-Хоо делегей чергелиг класстың спорт мастери Ай-Херел Хертекти эдертип алгаш, аалдап келген. Спорт мастери деп атты кижи бүрүзү чедип албас. Ынчангаш келген аалчылар-биле оларның чедиишкиннериниң дугайында чугаалаштывыс.

Меню