Архив

Социал адыр

Коронавирустуң организмге салдары

Бүүректер төл төрүүр хүлээлгени хандырар. Организмде сугнуң эргилиишкинин, ханның тыптырын башкарар. Амыдыралчы күштү шиңгээдир, сөөк мээзин (чилигни) сайзырадыр, сөөктерниң болгаш баш дүгүнүң байдалын хайгаараар. Кирер эжии – кулактар. Сугнуң күжү-биле…

Эрзинчилер идепкейлиг ажыглап турар

Эрзинчилер идепкейлиг ажыглап турар           «Өг-бүлеге социал деткимче» төлевилел-биле Эрзин кожуун дыка хөй ажылдарны боттандырып кылган.           Ажылга 27 кижини хаара туткаш, ай санында кижи бүрүзүнге 11 125 рубль материалдыг дузаламчыны…

Өг-бүлеге социал деткимче

Тывага бо чылдың эгезинден тура 4500 бичии чаштар төрүттүнген. Оларның чээрби сези – ийистер. «Бичии уруглар төрүттүнген өг-бүлелерни акша-хөреңги-биле деткиири» регионалдыг төлевилелдиң, Тыва Республикада «Демография» төлевилелдиң кызыгаары-биле ийистерлиг болган өг-бүлелерге…

Социал керээ – амыдыралдың чаа оруу

Амыдыралдың берге байдалындан үнеринге күрүне дузалаар ужурлуг дээрзин Владимир Путин 2019 чылда Федералдыг Хуралга айыткалынга чарлап чугаалаан. Социал керээ – ядыы, чединмес чорук-биле демисежиринге эң-не чедимчелиг хемчег болур. Ооң тайылбырлааны-биле…

Кожууннарже пассажирлер аргыжылгазы дээш

          Кызыл хоорай биле 15 кожуун төптериниң аразынга пассажирлер аргыштырылгазынга ажылдап турган сайгарлыкчыларның керээзиниң хуусаазының доозулганы-биле холбаштыр Тываның орук-транспорт комплекизиниң яамызы мөөрейни чарлаан.           Кызыл – Ус-Элегес, Кызыл – Ээрбек,…

Айтырыг — харыы

Хөй хүлээлгелиг эмнелге төвүнге канчаар хынадып ап болурул? «Халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниң» хөй хүлээлгелиг эмнелге төвүнде амгы үеде чаа коронавирус инфекциязындан аараан ортумак болгаш берге байдалдыг аарыг кижилерге стационарлыг тускай дузаны…

«Эки турачылар – уругларга»

2020 чылдың октябрь 8-те Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының конференц-залынга IX Бүгү-российжи «Эки турачылар – уругларга» акцияның лидерлеринге байырлыг байдалга шаңналдарны тывыскан.  «Эки турачылар – уругларга» Бүгү-российжи акция…

Суурларда чаагайжыттынган эмнелгелер

Көдээниң хөгжүлдези Бо чылын көдээ суурларда ТР-ниң Кадык камгалал яамызының шугуму-биле 26 чаа эмнелге туттунуп турар. Көдээни хөгжүдери-биле федералдыг программа езугаар суурларда эмнелгелер чаартынган. Бети дизе, Бии-Хем кожуунну алгаш көөр…

«Социал хөмүр-даш» төлевилелиниң дугайында дыңнадыг

Тыва Республиканың Чазааның 2020 чылдың март 23-ден 105 дугаарлыг «Социал хөмүр-даш» төлевилелин ёзугаар адрестиг социал ачы-дуза чедирип турарының дуга­йында база Тыва Республиканың Чазааның чамдык доктаалдарының күш чок болганының дугайында» доктаалы-биле…

Ачы-буянныг акцияны демнии-биле эрттирген

«Школага белеткениринге дузалаш!» ачы-буянныг акцияның түңнеледерин үндүрген.«Тыва Республиканың девискээринге «Школага белеткениринге дузалаш!» ачы-буянныг акцияны эрттирериниң дугайында» ТР-ниң Чазааның 2020 чылдың июль 24-те үнген 294-р Айтыышкынын күүседир дээш, шупту муниципалдыг тургузугларга…
Меню