Архив

Социал адыр

ОСКАЛ-ООЛДУҢ 100 ХАРЛААНЫНГА

Тыва цирктиң үндезилекчизи, совет үеде эң-не бедик шаңнал Ленин ордениниң эдилекчизи, ССРЭ-ниң улустуң артизи Владимир Базыр-оолович Оскал-оол 1920 чылдың декабрь 31-де Хөндергей сумузунуң Чаш-Терекке төрүттүнген. Тыва бижикти чогааткан соонда 1931…

“ШЫН” – тыва журналистиканың “университеди”

2020 чыл – 95 ою“ШЫН” – тыва журналистиканың “университеди”Баштайгы солунТөөгүже хая көрнүр чүве болза, “Шын” солуннуң эрткен оруу узун болгаш солун.1925 чыл. Ынчаарда Тыва Арат Республиканың бүгү албан черлери ажыл-албанның…

Чаа чыл-биле чылыг сөстер

Эргим, чаңгыс чер-чурттугларым!Бис шупту Чаа чылдың дүрген дүжерин күзеп турар бис. Ол биске чаа чедиишкиннерге болгаш эгелээшкиннерге идегелди шаңнаар болгай.Эртип турар 2020 чыл ковид «мурнунда» болгаш «соонда» деп чарлып турар.…

Чаа 2021 чылда стол кырынга салыр аъш-чем

Үнүп кээр Чаа Чылда аъш-чемниң рецептилери, тайылбырлары Үнүп кээр чылдың ам бо келир Ээзин чаагай аъш-чем-биле Чаа Чылда сергедип, өөртүр тодаргай чаңчыл тургус­туна берген. Ынчангаш өг-бүлениң арга-дуржулгалыг кыс хиндиктиглери бо…

СОЦИАЛ ЧЕТКИДЕ ДҮВҮРЕНЧИГ МЕДЭЭ

Октаргай четкизинде Иркутск хоорайда чаңгыс чер-чуртуувус Кежиктиң берге байдалда турарының дугайында медээ карак чивеш аразында тарай бергенин шупту билир бис. Бо дилег медээге хамаарыштыр Тываның удуртукчулары база чурттакчылары дораан-на сагыш…

COVID-19-КА УДУР ВАКЦИНАНЫҢ БИРГИ КЕЗЭЭ ТЫВАДА КЕЛГЕН

Тываның чурттакчы чонунга массалыг профилактика чорудары-биле Covid-19 хамчыындан «Гам Ковид Вак» (Спутник V) деп 500 санныг вакциналарның бирги кезээн эккелгенин республиканың кадык-камгалал яамызы дыңнаткан.Ниитизи-биле республикага 18400 туңнүг вакцинаже акша көрдүнген.Баштай…

«БО ХҮНГЕ ЧЕДИР ЧОНУМНУҢ ЭДЭЭНДЕН ТУТТУНУП АЛГАН АЖЫЛДАП ЧОР МЕН»

Кижиниң алдар ады бодунуң күш-ажылындан хамааржыр. Бо хүнде бүдүрүлгевисте 150 хире ажылчын бар, оларның сезен хуузу аныяктар бооп турар. Ажылдап эгелээн коллективимниң дөрт дугаар салгалы, оларның кырган-авалары, кырган-ачалары-биле ажылдап чораан…

Авыралдыг аржааннарывыс

Тываның Баштыңы чыл санында Тывага аржааннар (чоннуң эмненири суг баштарының) неделязын эрттирер дугайында медээни дыңнатканБүгү делегейниң кызымаа-биле ам-даа демисежири уламчылап турар чаа коронавирус инфекциязы кижиниң курлавыр күштерин, кадыкшылын долузу-биле оттурарын,…

Коронавирус-биле амгы байдал

  Тываның кадык камгалал сайыды Артыш Саттың чугаазы-биле: бо хүнде коронавирустан эмнедип турар 1568 пациентилер бар, стационарлыг эмнээшкинни 423 кижи ап турар, поликлиникаларда амбулаторлуг эмнээшкинде 1145 аарыг кижилер бар. Неделя…

Тыва хүрешке бердинген…

Амыдырал-чуртталгага кандыг-даа бергелер таварышса, бурунгаар чүткүлдүг болгаш быжыг туруштуг кижилер бистиң аравыста кайы кө­вей. Чаңгыс салдынган сорулгазын эчи­зинге чедирер, тыва хүрешке езу­луг сагыш-сеткили-биле бердинген кижилерниң бирээзинге, Тыва На­цио­нал хүреш федерациязының…
Меню