Архив

Спорт

ТОКИО-2020 БОЛГАШ ОЛИМПИЙЖИ ТЫВАЛАР

Токио-2020 Олимпиадага хостуг хүрешке Казахстанның олимпийжи чыынды командазының кежигүнү бооп, чаңгыс борбак тыва, Артас Санаа (казах ады Нурислам Санаев) киржир.

ОЛИМПИЙ ОЮННАРЫ ИЮЛЬ 23-ТЕ ЭГЕЛЭЭР

Коронавирус ковид-19 хамчыктыг аарыгның бүгү делегейге нептереп-тарааны-биле Делегейниң Олимпий комитеди 2020 чылдың март 24-те Японияга болур Олимпий оюннарын бир чыл соңгаарлаткан.

ЧҮТКҮЛ ЧҮГЛЕ СПОРТКА ЭВЕС, АЖЫЛ-ИШКЕ БАЗА ХЕРЕК

Таңды кожууннуң төвү Бай-Хаак суурда РСФСР-ниң алдарлыг тренери Валерий Оюн аттыг ийи каът спорт ордузу эжиктерин 2015 чылдың сентябрь айда ажыткан. 2016 чылда ооң директорунга Лондонга XIV Паралимпий оюннарының чемпиону Михаил Оюнну томуйлаан. Ол-ла чылын аңаа ча адар секция ажылын эгелээн.

БУТ БӨМБҮҮНГЕ ЕВРОПА ЧЕМПИОНАДЫ: ДАНИЯ – РОССИЯ

2020 чылда болуп эртер турган, хамчыктыг коронавирустуң уржуундан 2021 чылче шилчиткен, футболга азы тывалап бут бөмбүүнге Европа чемпионадының финал оюннарында бо хүнде 24 чыынды команда киржип турар. Оларны 4-4 кылдыр…
Меню