Архив

Тудуг шуулганы

ТЫВАДА ТУДУГ-АРХИТЕКТУРЛУГ ЧАА ПОЛИТИКА

2021 чылдың октябрь 15-те Кызылда Аныяктар төвүнге «Тыва Республиканың тудуг-архитектурлуг чаа политиказы» деп тудуг шуулганы болган. Аңаа Москва, Красноярск, Абакан, Кызыл, Иркутск, Самара болгаш Санкт-Петербург хоорайдан тускай эксперттер киришкен. Ол ышкаш тудуг адырының федералдыг болгаш регионалдыг яамыларының ажылдакчылары база киришкен.

Меню