Архив

Туризмни сайзырадыр

ХҮНДҮЛЭЭЧЕЛ ЧОРУКТУӉ МАСТЕРИ

 Россияга туризм талазы-биле билиг-мергежилдиг шыырак кадрлар тургузар сорулгалыг Бүгү-российжи «Хүндүлээчел чоруктуӊ мастери» конкурстуӊ чаа сезонун чарлаан.

Меню