Архив

Ылаптыг ажыл-херек

1,5 МИЛЛИАРД АКШАНЫ ЧӨПТҮГ ҮЛЭЭН, ШЫН ЧАРААН

Тыва Республика 17 кожууннардан болгаш 2 республика чергелиг хоорайлардан (Кызыл, Ак-Довурак) тургустунган. Кызыл хоо­рай республиканың найысылалы болганда, хоойлу езугаар тускай эрге-байдалдыг.

СУГ – ЧУРТТАЛГАНЫҢ ДАМЫРЫ

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның болгаш “Чаңгыс демниг Россия” политиктиг партияның депутаттарының дилээ-биле федералдыг бюджеттен 1,5 миллиард рубль акшаны бистиң республикага тус­кайлап үндүрүп берген. Бо дузаны федералдыг төптүң Тывага кичээнгейиниң херечизи болгаш республиканың удуртукчузу Владислав Ховалыгга деткимче кылдыр санап-даа болур. А кол-ла чүве – Тывада эң чидиг социал айтырыгларны шиитпирлээринге ол акшаның дузалыг болганы.

ЧАА ОДАЛГА СЕЗОНУНЧЕ БҮЗҮРЕЛДИГ КИРЕР ДЭЭШ

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның дилээ-биле федералдыг бюджеттен 1,5 млрд рубльди республикаже шилчиткен. Ук акша-хөреңгини амыдыралда шиңгээдип эгелээнин тус черлерде аңгы-аңгы адырлар көргүзүп турар.

Меню