Рубрикалар

Чаа материалды манаңар

Тыва журналистика дүүн болгаш бөгүн, республикавыста журналистер кандыг байдалдарда ажылдап турарыл, четпестер, чедиишкиннер, чаа үениң негелделери-биле кайы угланыышкынга сайзыраар болза экил дээш оон-даа өске чидиг айтырыгларны Тываның билдингир журнализи, шүлүкчү, очулдурукчу, Россияның журналистер эвилелиниң, Тываның чогаалчылар эвилелиниң кежүгүнү, ТР-ниң алдарлыг ажылдакчызы Артур Хертек бодунуң «Тыва дылдыг журналистика бодунуң оруун фельетондан эгелээн” деп материалында сайгарып көрүп турар.

“Бир шагда тыва очулдурукчулар Алексей Толстойнуң “Хождение по мукам” деп чогаалын “Човулаңның дөвүнчүүнде” деп очулдурган. Бөгүн тыва парлалга мындыг байдалда келген. Човулаңның дөвүнчүүнден халбактанып үнер орукту канчап тывар бис че?”

Авторнуң материалын долузу-биле “Шын” солуннуң даарта, апрель 2-де, үнер 22 дугаарлыг үндүрүлгезинден, солуннуң сайтызындан база социал четкилеринден номчуп таныжып болур.

Предыдущая запись
Тывага 232 чаа ажылчын олуттар тургустунар
Следующая запись
Чээрби өг-бүлени амыраткан
Меню