Рубрикалар

ЧАА НОМ

«ДҮҮНГҮ ХҮН ДУГАЙЫНДА»

Алдарлыг чаңгыс чер-чурттуувус Сергей Шойгунуң «Про вчера» («Дүүнгү хүн дуга­йында») деп аттыг ному чырыкче парлаттынган.

Автор ук номунда бөдүүн, билдингир дыл-биле бодунуң чалыы үелериниң дугайында сактыышкыннары, салым-чолунуң аайы-биле ужуражып, таваржып чораан кижилериниң дугайында номчукчулар-биле бодалдарын үлешкен. Номда дыка хөй амыдыралчы, ховар ажыт-чажыт чок каттырынчыг, коргунчуг таварылгалар авторнуң төөгүлуг эрткен үезин херечилээн.

Номнуң маадырларынга чүгле көскү политиктер Черномырдин, Шеварнадзе болгаш Ростроп­ович ышкаш культура ажылдакчылары эвес, хөй кезиинде тудугга, Онза байдалдар яамы­зынга кады ажылдап чораан бөдүүн тудугжулар, ажылдакчылар хамааржыр.

Сергей Күжүгетович чечен чугаалар чыын­ды­зының каасталга шимелдезин болгаш номнуң даш­тында арга-арыг чурумалын боду чу­раан. Номнуң өске талазында мынчаар бижээн: «Мында­ төөгүнүң чүгле бичии кезээн силер-биле үлештим. Хостуг үе боорга – уламчылаар бис».

Национал школа хөгжүдер институттуң парлалга албаны.

Предыдущая запись
Үлегерлиг ада дугайында сөс          
Следующая запись
СОҢГУЛДАНЫ  – БАЙДАЛ  ЭКИЖИИРГЕ
Меню