Рубрикалар

ЧАА ТӨЛЕВИРЛЕР ДУГАЙЫНДА

«Дорт шугум»

Россияның Пенсия фондузунуң Тыва Республика талазы-биле салбы­рының специалистери август 11-де 16.00 шакта «дорт шугум» үезинде “Шын” солуннуң журналистериниң айтырыг­ларынга ха­рыы­ларны бээр.

А ол ышкаш келир үениң аваларынга болгаш ажы-төлдүг өг-бүлелерге, 8 – 16 харлыг уруг-дарыын чааскаан азырап өстүрүп чоруур аваларга азы адаларга чаа пособиелер болгаш школачыларга чаңгыс удаа төлевирлерге хамаарыштыр тайылбырны бээр, ол ышкаш хамаатыларның айтырыгларынга харыылар.

Пособиелерни кымнар алыр эргелигил, оларны алырда кандыг документилерни дужаарыл, пособиелерни алырының хуусаазы, пособиелерни бербезиниң чылдагааннары дээш өске-даа чүүлдерни «дорт шугум» үезинде билип алыр силер.

“Хереглелдиң комплекстиг үнелели”, “тик түңнүг орулгаларның дүрүмнери” деп чүл дээш өске-даа айтырыгларга Инстаграм @pfr.respublikatuva социал четки болгаш 8(39422)96151 телефон дамчыштыр Россияның Пенсия фондузунуң Тыва Республика талазы-биле салбырының эргелекчизиниң оралакчызы Урана Моңгуш болгаш социал төлевирлер килдизиниң кол специализи Чечена Моңгуш харыылаар

Предыдущая запись
БАЙДАЛ АМ-ДАА НАРЫН
Следующая запись
ХЕМНЕР, СУГЛАРДАН ОВААРНЫЫЛЫҢАР
Меню