Рубрикалар

ЧАА ТОМУЙЛААШКЫН

Тыва Республиканың чер болгаш өнчү хамаарылгаларының сайыды албан-дужаалда Аян Допуй-оолду томуйлаан. Күрүне албанынга ажылдаар мурнунда, “Тыва Республиканың инвестицияларны хаара тудар база камгалаар агентилел” АН чиңгине директорунга ажылдап турган.

2005 чылда Тываның күрүне университедин, 2010 чылда – Россияның эрге-хоойлу академиязын дооскан.

2005- 2009 чылдарда судтуң специализи, администратору, республиканың суд органнарның секретары болуп ажылдаан.

2010 чылдан 2019 чылга чедир — «Россельхозбанк» ААН-ның, «ЧЭК-4 башкарыкчы компания» ТР-ниң КУБ-туң, «Тыва Республиканың фермер бизнезин база көдээ ажыл-агый кооперативтерин хөгжүдер фонд» КХО-нуң юрист консультантызы.

2021 чылдың эгезинде «Орук шимчээшкинин организастаар төп» ТР-ниң КУБ эрге-хоойлу, кадр база организастыг хандырылга килдизиниң начальнигинге ажылдаан.

2021 чылдың июньдан бо хүнге чедир — “Тыва Республиканың инвестицияларны хаара тудар база камгалаар агентилел” АН чиңгине директору.

ТР-ниң Чазааның парлалга албаны.

#Тываныңчазаа #Черболгашөнчүхамаарылгалары #Томуйлаашкын #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КҮШ-КУЛЬТУРА КИЧЭЭЛИНГЕ ЫНАК МЕН
Следующая запись
ФЕЛЬДШЕР-АКУШЕР ПУНКТУЛАРЫН БЫЖЫГ ЫЯШ-БИЛЕ ТУДАР
Меню