Рубрикалар

ЧАА ТРАКТОР БОЛГАШ АНДАЗЫН

Тываның көдээ ишчилеринге чаа машина-техниканы эккелген.

Республиканың автопарктарынга «Кировец» биле «Беларусь» бүдүрүлгениң техниказын — алды чаа трактор, культиваторлар, чер аңдарар андазын, үрезин чаштырар сеялкаларны эккелген. Амгы үениң стандарттарынга дүгжүп турар чаа техниканы кожууннарда тарылга шөлдерин улгаттыргаш, чер ажылынга ажыглаар.

Тываның арат ажыл-агыйын болгаш көдээ ажыл-агый кооперативтерин сайзырадыр фонд бо чаа техниканы мөөрейниң тиилекчилеринге бээрин дыңнаткан.

Р. ДЕМЧИК белеткээн.

#Көдээажыл_агый #Кировец #Тракторлар #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧАА ТЫВА ДЭЭШ ҮНҮМ БЕРДИМ!
Следующая запись
ТЫВАНЫҢ СОҢГУЛДА УЧАСТОКТАРЫ АЖЫЛДАП КИРИПКЕН
Меню