Рубрикалар

Чаа чыл бүдүүзүнде Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Улуг-Хем кожуунга четкен

Декабрь 30-де Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыгга ажыл-агыйжы сургакчылаашкын кылып чорааш, “Демография” национал төлевилел-биле туттунган чаа уруглар садының байырлыг ажыдыышкынынга киришкен. Ол оран-сава чаңчылчаан уруглар садынга хамаарышпас, а амгы үениң негелдезинге дүүштүр кылган “Бодаган” аттыг уругларның сайзырал төвү болуп турар.

14 бөлүк турар, 280 олуттуг чаа туттунган оран-саваже ооң ээзи болур чаштарны Чаа чылдың дыштаныр хүннери эрте бээрге, дораан хүлээп эгелээр. Ол ышкаш чаа уруглар садынга 85 жылчы олуттар ажыттынар.

Ийи каът уруглар садында улуг, янзы-бүрү культура-массалыг хемчеглер эртирер зал, күш-культура залы, эмчиниң блогу, логопедтиң кабинеди, уругар психологунуң кабинеди, чаштарга таарыштыр кончуг эптиг кылдыр дерээн удуур өрээлдер, өйнаар өрээлдер болгаш  амгы үеге дүүштүр кылган аъш-чем блогу бүрүнү-биле дериттинген.

Бо айда Бай-Тайга, Эрзин, Улуг-Хем кожууннарда уруглар садтарынга немей туткан тудуглар ажылдап эгелээн.
2022 чылдың бирги кварталында Кызыл хоорпйга ийи уруглар сады ажыттынары көрдүнген, а чыл төнчүзүнге чедир республика девискээринге беш уруглар сады немежир.

Ол хүн Тыва Чазактың Даргазы Владислав Ховалыг Улуг-Хем кожууннуң Арыг-Бажында губернатор төлевилели-биле туттунган спортчу оран-сава, «Эзирлер уязының »  ажыдыышкынынга база киришкен. Допчузу-биле адаанда айтыгда.

https://vk.com/vladislavkhovalyg?z=video360104045_456239283%2Fea39684ed26fbeaf15%2Fpl_wall_360104045

#ВладиславХовалыг#РазвитиеТувы#Улуг_Хемкожуун#Демографиянацпроект#Новыйдетскийсад

 

Предыдущая запись
ЧАА ЧЫЛ БҮДҮҮЗҮНҮҢ ХӨЛЗЭЭЗИНИ
Следующая запись
ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ
Меню