Рубрикалар

Чадаанада чайынды

Республикага бо кыжын хөй хар чагганындан, чамдык чурттакчылыг девис­кээрлерде эрип чыдар хар кудумчуларны хөме ап,  бажыңнарже кирип эгелээн.  Бо хүннерде Чадаана хоорайның Нефтебааза кудумчузунда 19 а дугаарлыг  бажыңның хериминиң иштинче, ол ышкаш мал кажааларынче дагдан эрип баткан хар суу кирген.

Кожууннуң чагырга дарга­зының амыдырал хандырылга талазы-биле  оралакчызы Чойган Монгуштуң дыңнатканы-биле, март 16-ның хүнүнде 7 кубометр сугну үндүр сордургаш, төккен. Ниитизи-биле 32 бажыңнарлыг 176 кижи азы 61 өреге чурттап турар Нефте­бааза кудумчузунда өске бажыңнарже  хар суу кирбээн.

Оон аңгыда, Водхозная кудумчузунда ба­жыңнарның подвалдарындан кыжын январьда үнүп чыткан Чадаана хемниң суу чавызап бада берген. Ынчалза-даа онза байдал кожууннуң болгаш хоорайның чагырга черлериниң хайгааралында. Ол ышкаш, эр хиндиктиг кижи бүрүзү ээлчежип, дүн-хүн чок дежурныйлап тургаш, чурттакчы чонга дузалажып турар.

Мерген Ондар.

ВКонтактыда Чөөн-Хемчик кожууннуң чагырга чериниң тырттырган чуруктары.

#Чөөн-Хемчик #Нефтебаза #Чадаана хоорай #Шын

Предыдущая запись
Хербис дааның суундан камгалал
Следующая запись
Мал оолдаашкыны март төнчүзүнде эгелээр
Меню