Рубрикалар

ЧАГЫДЫЛГА ДЭЭШ ТЕЛЕВИЗОР!

Парлалга бажыңы «Тывамедиабөлүк” “Шын”, “Тувинская правда” солуннарның чагыдып алыкчыларының аразынга, “Чагыдылга дээш телевизор” деп акцияны уламчылап тур!

Ойнадыышкынның негелдези бөдүүн болгаш белен: 2021 чылдың ийиги чартык чылында, “Шын”, “Тувинская правда” солуннарның кайы бирээзин почта харылзаазы азы podpiska.pocnta.ru. сайт таварыштыр чагыдып алгаш, квитанциязын 8 (39422) 2-18-10 дугаарлыг телефон-биле харылзашкаш, Кызыл хоорайда, Красноармейская кудумчузунда, 100 дугаар бажыңда, 309 дугаар кабинетте Парлалга бажыңы «Тывамедиабөлүктүң” редакциязынга чедирип бээр, бир болза электроннуг адрес: tuvamedia@bk.ru таварыштыр чорудуп болур.

#Чагыдылга #Реклама #Шынсолуннуңчагыдылгазы #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
СЕТКИЛИНИҢ ЧЫЛЫЫН ӨРГҮП ЧОРУУР
Следующая запись
400 АЖЫГ ОБЪЕКТИНИ “ИНТЕРНЕТ” ЧЕТКИЗИНГЕ КОЖАР
Меню