Рубрикалар

Чагыдылга кампаниязы уламчылап турар

Бөгүн, декабрь 6-да, «Тывамедиабөлүк»-түң реклама килдизи Бай-Тайга кожууннуң төвү Тээли болгаш Барыын-Хемчиктиң Кызыл-Мажалык суурга четкеш, чагыдылга ажылын организастаан. Даарта оларны Чаа-Хөл болгаш Шагаан-Арыг хоорай манап турар.

#Чагыдылга #Тывамедиабөлүк #Бай_тайгакожуун #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
9 АЖЫГ ШАК ДИЛЭЭШКИННИҢ ТҮҢНЕЛИНДЕ
Следующая запись
БУТТАРЫН ОЛ-ЛА ЧЕРГЕ КЕСКЕН
Меню