Рубрикалар

Чагырга даргазын катап бадылаан

Тес-Хем кожууннуң чагырга даргазының албан-дужаалын бадылаар комиссияга Дээди Хуралдың депутады Артур Монгал киришкен.
Комиссияже билдириишкиннери-биле кады документилерин дужааган кандидаттар Толбан Самдан биле Амыр Аракчаа болган. Киирген документилерни кичээнгейлиг көрген соонда, 2020 чылдың октябрь 28-те Тес-Хем кожууннуң Төлээлекчилер хуралынга болуп эрткен мөөрейге шупту кандидаттарны эрттирипкен.
Толбан Самданның кандитатуразын деткиири-биле Тыва Республиканың улустуң чогаалчызы, Тес-Хем кожууннуң хүндүлүг чурттакчызы Кара-Күске Чооду ажыл-херек дугайында чугаалаан.
Муниципалдыг районнуң төлээлекчилер органының сессиязының хуралының түңнелинде, Тес-Хем кожууннуң чагыргазының даргазынга Толбан Самданны дараазында 4 чылга ийи дугаар хуусаага бадылаан.
Предыдущая запись
ТОЖУНУҢ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯЗЫ ДОКТААМАЛ АПААР
Следующая запись
Коронавирустуң организмге салдары
Меню