Рубрикалар

«ЧАГЫТАЙ» болгаш «ОРЛЁНОК» КЕШБЭКТИ ЭГИДЕР

Ада-иелерниң кичээнгейинге

РФ-тиң Президентизи В.Путинниң эгелекчи бодалы-биле путевкаларның чартык өртээн эгидериниң дугайында программа май 25-те эгелей берген. «Бичии уругларга кешбэк» деп программа чуртка «Туризм болгаш индустрия» деп эң-не чугула национал төлевилелдиң сорулгаларын чедип алырынга идигни бээр.

Кешбэктиг путевка садып алыр дээш дараазында негелделерни күү­седири чугула:

Бирээде, «мирпутешествий.рф» деп порталче кире бээр. Ийиде, «мир» картазын бүрүткедир азы бүрүткел бар, чогун хынап алыр. Үште, «мирпутешествий.рф» порталда бичии уругларга лагерьлээр путевканы шилип алыр. Дөрте, «төлээр» деп бижикче базыпкаш, бүрүткелде бар «мир» картазы-биле санажыптар. Кешбэк алыр дизе, путевканың өртээн чаңгыс угда төлээр. Бо программа таварыштыр садып алган путевкаңарның өртээниң чартыы 5 ажыл хүнүнүң дургузунда хууда агар саныңарже дедир кирип келир.

Май 25 бетинде путевка садып алган улус июнь 15-тен эгелээш, чартык өртээн дедир эгидер дугайында билдириишкинни “Госуслуги” таварыштыр кииргеш, дедир эгидип ап болур.

Ол программаже 1000 хире лагерьлер катчып, ам-даа коштунуп порталче кирип турар. «Бичии уруг­ларга кешбэк» программазының киржикчилериниң саны ам-даа немежир.

Тываның «Чагытай» болгаш «Орленок» кадыкшылга лагерьлери Кешбэк программазында коштунган дээрзин ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы медег­леп тур.

РФ-тиң Ростуризм сайтызынче бо айтыг-биле https://мирпутешествий.рф/ киргеш, «Чагытай» болгаш «Орленок» лагерь­лериниң путевказын садып алырга, 5 ажыл хүнүнүң дургузунда путевканың өртээниң 50 хуузу дедир ол-ла агар-санче кирип келир. Путевка садып тургаш, чүгле Мир картазы ажыг­лаарын утпаңар, ада-иелер. Чүге дээр­ге чүгле Мир картазынче путевканың өртээниң чартыы дедир эглип келир.

«Бичии уругларга кешбэк програм­мазының» дугайында айтырыгларны дорт харылзаа таварыштыр айтырып, билип ап болур: +7 800 200 3411

Айдың ОНДАР.

#Туризмболгашиндустрия #Националтөлевилел
#Кешбэк #Чагытай #Орленок #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ЧУРТТААР ОРАН-САВА БОЛГАШ ЧЕР ӨРТЭЭ
Следующая запись
ӨГ-БҮЛЕ БҮРҮЗҮНГЕ ДЭЭДИ ЭРТЕМНИГ УРУГ
Меню