Рубрикалар

ЧАГЫТКАНЫ ДЭЭШ ТЕЛЕВИЗОР!

“Тывамедиагрупп” ам база “Чагытканы дээш телевизор” деп акцияны “Шын”, “Тувинская правда” солуннарның чагыдып алыкчыларынга чарлап турар. Ойнаашкынның негелдези: “Шын” болгаш “Тувинская правда” солуннарны 2021 чылдың ийиги чартыында чагыдып алыр, 2021 чылдың май 1-ден 2021 чылдың июнь 6-га чедир.

Почта салбырларын таварыштыр азы podpiska.pochta.ru. сайтка онлайн чагыдылганы кылып алгаш, квитанциязын “Тывамедиагрупп” парлалга бажыңынче чорудар. Адрези: Кызыл хоорай, Красноармейская кудумчузу, бажың 100, 309 дугаар кабинет, телефону 8(39422)2-18-10 эл.почта: tuvamedia@bk.ru

Предыдущая запись
ВАКЦИНАЦИЯ ДУГАЙЫНДА 7 АЙТЫРЫГ
Следующая запись
УШУ ДЭЭРГЕ ЧУРТТАЛГА-ДЫР
Меню