Рубрикалар

ЧАРТЫК КИЛ АЛДЫН

Республиканың алдын тывыштыг бир бүдүрүлгезинден алдын оорлап турган кижини туткан.
Тыва Республикада Россияның Айыыл чок чоруктуң федералдыг албанының эргелелиниң ажылдакчылары бөлүк оперативтиг-дилээшкин ажылдарын эрттирген түңнелинде, Тываның 33 харлыг чурттакчызын тудуп алган. Ол үнелиг металлдарны хоойлу-дүрүмге дүүшпес ёзу-биле садып-саарар талазы-биле мергежээн кем-херек үүлгедир бөлүктүң кежигүнү болган. ТР-ниң алдын тывыштыг бүдүрүлгезинден аар өртектиг чиг-этти үргүлчү оорлап чоруп турган. Ниитизи-биле 1 млн. 200 муң рубль өртек-үнелиг чартык кил ажыг алдынны оорлаан.
2019 чылдың октябрь айда ол хамаатыга хамаарыштыр РФ-тиң Кеземче хоойлузунуң 158-ки чүүлүнүң 4-кү кезээнде көрдүнген «Онза улуг хемчээли-биле оорлааны» деп кем-херекти илередип тургускан демдектери-биле кеземче херээн оттурган.
2020 чылдың майда федералдыг район суду херек үүлгедикчизиниң хосталгазын 3 чыл 6 айга казып, шенелдеге шиидип каан.
Судтуң шииткели хоойлу ёзугаар күш кирген.
ТР-де Россияның ФСБ Эргелелиниң парлалга албаны.

Предыдущая запись
СЫН КЫРЫНГА
Следующая запись
Бюджет хөреңгизинге деткимче
Меню