Рубрикалар

ЧАШТАР ДЕЛЕГЕЙИ-БИЛЕ ТУДУШ

Сентябрь 27 — уруглар садтарының кижизидикчи башкыларының хүнү.

Буянныг ажыл-ижи чаштар делегейи-биле тудуш, энерелдиг ада-иелер дег кичээнгейлиг, сагыш човангыр кижизидикчи башкылары, яслилерниң, уруглар садтарының бүгү ажылдакчылары бөгүн профессионал байырлалын демдеглеп турар.

Өртемчейни танып билип, эртем-билигниң ужу-бажын шиңгээдип, баштайгы эш-өөрүн тып, ниитилелге чурттаарынга чаштарны өөредип кижизидери белен эвес ажылдарның бирээзи. Бичии кижиниң өзүп сайзырап, чаш бүрүзүнүң менди-чаагай болуру дээш бердинген сеткилинден ажылдап билири база тускай салым-чаяан болур.

Республиканың кижизидикчи башкылары «Россияның кижизидикчи башкызы» деп мөөрейге чылдың-на киржип турарлар. 2021 чылдың Бүгү-российжи мөөрейи октябрь 5-те Сочи хоорайга болуп эртер. Бистиң региондан киржир эргени Светлана Владимировна Петрова чаалап алган. Ол Кызылдың №15 уруглар садының логопед башкызы.

Тывага элээн хөй салгалдарны өөредип кижизиткен хоочун башкыларга, уруглар садтарында хүн бүрүде ажылдап чоруур улуска республиканың өөредилге сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Солаңгы Тамчай бүгү ада-иелерниң, кырган-аваларның, кырган-ачаларның өмүнээзинден өөрүп четтиргенин илереткен. Оларга быжыг кадыкшылды, профессионал уран мергежилдиң чедиишкиннерин, аас-кежикти болгаш чаагай чолду күзээн.

Р.Демчик белеткээн.

#ТР_ниңөөредилгеболгашэртемяамызы #Кижизидикчибашкы #Өөредилге #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
АЛ-БОДУҢАРНЫ БОЛГАШ ЧООК УЛУЗУҢАРНЫ КАМГАЛАҢАР
Следующая запись
ЭРТЕМДЕННЕР ШУУЛГАНЫНГА КИРИШКЕН
Меню