Рубрикалар

ЧАЗАКТА ЧАА ТОМУЙЛААШКЫН

Тыва Республиканыӊ Баштыӊыныӊ администрациязыныӊ – Чазак Аппарадыныӊ чаа удуртукчузунга Юрий Юрьевич Ананьинни томуйлаан.
Юрий Ананьин – күрүнениӊ көскү ажылдакчызы, Тываныӊ хөй-ниитижизи. Муниципалдыг болгаш регион чергелиг башкарыкчы ажыл-агый талазы-биле арга-дуржулгалыг. Кызыл хоорайныӊ Төлээлекчилер Хуралыныӊ депутады, Тыва Республиканыӊ Хөй-ниити палатазыныӊ даргазыныӊ оралакчызы болуп, республиканыӊ хөй-ниити ажылынга идепкейлиг киржип чоруур.

Юрий Юрьевич Ананьин Тыва АССР-ниӊ Кызыл хоорайынга 1965 чылдыӊ апрель 30-де төрүттүнген. Кызылдыӊ педагогика институдун, Сибирьниӊ күрүне албаныныӊ академиязын «күрүне болгаш муниципалдыг башкарылга» деп специальность-биле дооскан.

«1-ги класстыӊ муниципалдыг чөвүлекчизи» (2002 чыл), «Тыва Республиканыӊ 3-кү класстыӊ күрүне чөвүлекчизи» деп дужаал чергелиг.

Аӊгы-аӊгы чылдарда Бүгү-эвилелдиң Аныяктарының Ленинчи Коммунистиг Эвилелиниӊ (ВЛКСМ) область комитединиӊ эргелекчизи, секторунуӊ эргелекчизи, Кызылдыӊ ВЛКСМ хоорай комитединиӊ бирги секретары, Тываныӊ Аныяктар эвилелиниӊ даргазы, Тыва Республиканыӊ аныяктар херектериниӊ талазы-биле сайыдыныӊ бирги оралакчызы, Тыва Республиканыӊ чонунуӊ Улуг Хуралыныӊ (съезд) секретары, Тыва Республиканыӊ Чазак Аппарадыныӊ удуртукчузу — сайыт, Кызыл хоорайныӊ Төлээлекчилер хуралыныӊ даргазы, Тыва Республиканыӊ Баштыӊы – Чазааныӊ Даргазыныӊ Чөвүлекчизи болуп ажылдаан. Кызыл кожууннуӊ Каа-Хем суурунуӊ чагырга даргазынга база ажылдап турган.

Республиканыӊ Чазааныӊ улуг албан-дужаалынга томуйлаттырар мурнунда Хөй-ниити палатазыныӊ даргазыныӊ оралакчызы болуп, Тыва Республиканыӊ Хөй-ниити палатазыныӊ аппарадын удуртуп турган.

«Россияныӊ патриоттары» политиктиг партияныӊ Тывада регионалдыг салбырыныӊ комитединиӊ даргазы. Кызыл хоорайныӊ Төлээлекчилер хуралыныӊ депутадынга үш катап соӊгуттурган. Күш-ажылдыӊ хоочуну, Тыва Республиканыӊ юбилейлиг медальдарыныӊ, «РФ-тиӊ ИХЯ-ныӊ 200 чылы» медальдыӊ эдилекчизи.

Өг-бүлелиг, ийи кыс уруглуг.

ТР-ниӊ Чазааныӊ парлалга албаны.

Р.ДЕМЧИК очулдурган.

#ТР_ниңчазааныңпарлалгаалбаны #Чаатомуйлаашкын #Юрийананьин #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КАЛИНДУУ МОӉГУШ – АТ-СОРУКТУГ КҮРҮНЕ АЖЫЛДАКЧЫЗЫ
Следующая запись
ДЫШТАНЫР ХҮННЕРДЕ ЭМЧИЛЕР ШУДУРГУ АЖЫЛДААН
Меню