Рубрикалар

ЧАЗАКТА ЧАА ТОМУЙЛААШКЫН

Тыва Республиканың информатизация болгаш харылзаа сайыдының хүлээлгезиниң күүседикчизи кылдыр Айдың Чюдюкту томуйлаан.

Ол ооң мурнунда ТР-ниң Баштыңының — Чазак Аппарадының администрациязының удуртукчузунуң оралакчызының албан-дужаалынга ажылдап турган.

Айдың Чюдюк октябрь 12-де албан-хүлэлгезин күүседип кирипкен.

Регионнуң информатизация болгаш харылзаа сайыды Урана Насюрюн бодунүң күзели-биле ажылындан халашкан.

«Министерствонуң баарында дыка чугула кылыр ужурлуг ажылдар бар. Айдың Алексеевич экономист болгаш персонал удуртуп башкарар талазы-биле менеджер кижи болганда, чурагайжыдылга ышкаш мурнады шиитпирлээр адырда ажылдың кайы хире чедиишкинниг тургустунганын үнелеп билир ужурлуг. Аныяк-даа болза, эки школаны эрткен. Күүсекчи эрге-чагырганың муниципалдыг болгаш регионалдыг деңнелинге ажылдап, улуг коммерциялыг организацияның аңгы-аңгы төлевилелдерин башкарып, бодун чедиишкинниг менеджер кылдыр көргүскен» — деп, Чазак Даргазының орлакчызының – Чазак Аппарадының администрациязының удуртукчузунуң хүлээлгезиниң күүседип турар Сергек Хертек тайылбырлаан.

Р.Демчик очулдурган.

#Тываныңчазаа #Чаатомуйлаашкын #ТР_ниңинформатизацияболгашхарылзааяамызы #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТАРЫЛГА – ИДЕГЕЛДИГ КАМГАЛАЛ
Следующая запись
БЫЖЫГ ТУРУШТУГ УДУРТУКЧУ
Меню