Рубрикалар

«Чедер» курортун чаартыр

Чедер хөлге санаторлуг-курорт комплекизин тударының дугайында Тываның Чазаа ажылды чорудуп турган.
2025 чылга чедир Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң планының бир улуг төлевилелинге Чедер хөлге санаторлуг-курорт комплекизин тудары хамааржыр.
Төлевилелди күрүне-хуу эштежилге дугуржулгазы-биле тудар. Күрүне ону тударынче 600 млн рубльди киириштиреринге белен деп, республиканың баштыңы Шолбан Кара-оол «Россия 24» телеканалга интервьюзунда дыңнаткан.
Курортту хөгжүдериниң төлевилел эскизин болгаш концепциязын 2020 чылда бадылаан соонда, эмнээшкин чорудар бирги корпусту тудуп эгелээр. Чедер хөлдүң эм шынары шаандан-на билдингир.
Эрткен чүс чылдың эгезинде аңаа курортту туткан, сероводородтуг эм малгажы-биле Тывадан дашкаар безин ол алдаржаан турган.
Чедер курортун чараш, тускай онза кылдыр тудуп кылыр база дөрт чүс ажыг хөй дыштаныкчыларны хүлээп, дыштандырар. Амгы үениң технологияларын езугаар 3 каът хонар бажың, эмнээшкин талазынга 2 каът база аквапарк дээш херек ужурлуг тускай бажыңнарлыг кылдыр тудары көрдүнген. Тудуп, кылыр ажылдар хөй, чаңгыс чыл дургузунда эвес, баштайгы ажылдар эгелей берген, демниг болгаш бурунгаар көрүш-биле деткижээлиңер, чонум! — деп, Чазак Баштыңы дамчыткан.

#ТываЧазак#ШынсолунТувамедиагрупп#курортЧедер2020чыл

Предыдущая запись
Өөрүнчүг байырлал
Следующая запись
Бичии Сыгаан оол дугайында
Меню