Рубрикалар

Чеди суму чону шагаалаан

Тес-Хемде

Демир олуттуг, Ак Күске чылын Тес-Хем чону бедик көдүрлүүшкүннүг уткаан.

Берт-Даг сумузунуң Шагаа байырлалы малчын Кызыл-оол Көк-оолдуң Өртең деп черде аалынга эрткен.

Чарышка бир биле үш дугаа­рында Ю. Дуйнурнуң аъттары, ийи дугаарында С. Енданның аъды эртип келген. Тиилекчилерге шаңнал кылдыр сергелер болгаш дуран тывыскан.

Ак-эрикчилер Шагааны А. Данзырын аттыг Культура одаан­га байырлааннар. “Бардамнаар” мөөрейге Оолак Алдын-оол 90 манчы чигеш, 5 килограмм манчы-биле шаңнаткан. Даш көдүрер маргылдаага Доржу Дижитмаа эң-не күштүүн көргүскеш, Мартыгырлар аймааның 5 муң рубль шаңналынга төлептиг болган.

Аныяк оолдарның тевектээрин көрген, аарыкчылаан чоннуң хөглүү-даа кедергей. 18 киржикчи аразындан Таваа­жап Чимит-Серен эң-не хөй тепкеш, бирги черни алган. Аныяктар аразынга 12 мөге хүрешкеш, Аймир Симчитмаа шүглүп үнген.

Шуурмактың даараныр кыс­тар аразынга эрткен “Тыва чоннуң чоргааралы – сүзүктүг-ле тыва хевим” деп мөөрейи эң-не чараш, көрүштүг болган. Анжела Суваан национал хевир киирген платьезин, чавагалыг узун чажын бараалгаткаш, мөөрейниң дээди шаңналын алган.

Чыргаланды сумузунуң Шагаа байырлалы Минчейлерниң Ачай-Даа деп черде кыштаанга болган. Шагаа байырлалын чылдың-на төрел аймактар эрттирери чаңчыл апарган. Бир дугаар Шагааны Сувандиилерниң аймаа эгелээн. Дараазында Хаван чылын Баткарлар, оон бо Күске чылын Минчейлерниң аймаа эрттиргени бо. Келир Шагааны Эртинелерниң төрел-аймаа хүлээнген.

Ү-Шынаага херээжен чон аразынга баг тыртар мөөрейге “Хоорайжылар” командазы тергии­дээн. Хендирбе сый кагарынга Алик Дапый-оол кымга-даа алыс­паан.

О-Шынаа сумузунуң арбаннар аразынга “Тыва хевим — чоргааралым” мөөрейге “Тайбың” арбаны тыва национал идик-хеви-биле кымга-даа аштырбаан.

Кожууннуң төвү Самагалдайга тыва аъш-чем мөөрейинге ийи коллектив киришкен.  Самагалдайның 2 дугаар школазының башкылары болгаш кожууннуң төп эмнелгезиниң коллективи изиг сүттүг шай, хой мүнү, манчы-хуужуур-биле чыыл­ган чонну ашкарып-чемгерген.

Тес-Хемниң чеди суму чону Ак айның бирги хүнүн өөрүшкү-маңнайлыг, омак-сергек, бедик хей-аъттыг уткуп алганнар.

#Шын

Самаглдай
О-Шынаа
Самагалдай ча
Берт-Даг
Ак-Эрик 1
previous arrow
next arrow
Предыдущая запись
Чылдың чурукчузу — Алексей Кагай-оол
Следующая запись
Эки турачы гвардейжи Алексей Адыгбай
Меню