Рубрикалар

ЧЕДИИШКИННИГ АЖЫЛДААР ДЭЭРЗИНГЕ ИДЕГЕП ТУР МЕН

Тыва Республиканың эң бир дугаар Президентизи Шериг-оол ООРЖАК:

— Бүгү чонга байырым чедирип тур мен. Владислав Ховалыгның ал-бодунга, өг-бүлезинге, ажы-төлүнге, дөргүл-төрелдеринге, чоок эш-өөрүнге аас-кежикти, кадыкшылды күзедим! Чаа хүлээнип ап турар улуг харыысалгалыг ажылынга чону дээш чедиишкинниг ажылдаар дээрзинге идегеп тур мен.

Кол-ла чүүл чүл дээрге дарганың ам чаа кылган илеткелинде кончуг тодазы-биле чугаалаан сөстеринге таарзындым. Бир-ле дугаарында кижи айтырыы дидир. Кижи бүрүзүнге чедип тургаш, кижи бүрүзү-биле ажылдаар. Кижи бүрүзүнүң дугайында бодап тургаш, кижиниң сайзыралын чедип алыр дээн сөстери меңээ кончуг үнелиг болду.

Мен бодаарымга, суму болгаш кожуун даргаларындан сайыттарга чедир дарганың салган сорулгазын чедип алыр дээш, ооң берген даалгаларын дарый күүседип, бүгү талазы-биле Владислав Товарищтайовичиге дузалажыр болза эки.

Айдың ОНДАР.

Буян ООРЖАКТЫҢ тырттырган чуруу.

Предыдущая запись
ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ – ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ
Следующая запись
БОДУН АЖЫЛГЫР УДУРТУКЧУ КЫЛДЫР КӨРГҮСТҮ
Меню