Рубрикалар

Чемпионатка эмчи сестралары болгаш студентилер киришкен

Февраль 21- 25 хүннеринде Республиканың эмчи колледжинге “Аныяк профессионалдар” (WorldSkills Russia) деп VIII-ки Ажык регионалдыг чемпионат биле “Мерген угаанныгларның арга-мергежили” деп IV-кү Регионалдыг чемпионат болуп эрткен.

Ниитизи-биле чемпионатка 9 студент болгаш республиканың эмчи организпцияларындан дуржулгалыг 6 эмчи сестразы киришкен. Түңнелинде, “Эмчиниң болгаш социалдыг ажаап-карактаашкын” деп компетенцияга дараазында киржикчилер тиилекчилер болган:

1-ги черни Республиканың эмчи колледжиниң 2-ги курстуң студентизи Баир Удера чаалап алган. 2-ги черни ол-ла колледжтиң 2-ги курсчузу Нанзат Монгуш алган. 3-кү черге база-ла ол колледжтиң 3-кү курстуң студентизи Чаян Соян төлептиг болган.

“Профессионализм дээш” деп медальоннар-биле Республиканың эмчи колледжиниң 2-ги курузунуң студентизлери Айслана Чооду биле Диана Бальчир шаңнатканнар.

Сагындырып каар чүүл, чемпионаттың маргылдаалыг кезээ 6 модульдан тургустунган:

Модуль А: стационарга ажаап-карактаашкын;

Модуль С: бажың байдалынга ажаап-карактаашкын;

Модуль Е и Н: хүндүскү стационарга ажаап-карактаашкын;
Модуль F: кырганнар бажыңынга ажаап-карактаашкын;

Модуль I: постер (барып ушпазы-биле баш бурунгаар чорудар ажылдар).

Ол ышкаш “Мерген угаанныгларның арга-мергежили” деп IV-кү Регионалдыг чемпионатка дуржулгалыг эмчи сестралары киришкен. Түңнелинде:

1-ги черни — Республиканың онкодиспансериниң эмчи сестразы Рада Саржай-ооловна Ооржак;

2-ги черни — Республиканың онкодиспансериниң эмчи сестразы Жанна Дмитриевна Оюн алганнар.

3-кү черге – Таңдының төп кожуун эмнелгезиниң эмчи сестразы Оксана Доржуевна Сере төлептиг болган.
“Профессионализм дээш” деп медальон –биле Республиканык туберкулёзка удур диспансериниң эмчи сестразы Зоя Кызыл-ооловна Ондар шаңнаткан.


Бист. корр.
https://minzdravtuva.ru/2022-02-28-002.html

Предыдущая запись
“АҢЧЫ КОКПАЗЫНЫҢ” ОЛЧАЗЫ
Следующая запись
«АНТИКЛЕЩ» — КАДЫКШЫЛ КАМГАЛААР ПРОГРАММА
Меню