Рубрикалар

ЧИИГЕЛДЕЛИГ ЧАГЫДЫЛГА

Акция, Акция, Акция!!!

Ынак солуннарыңар “Шын” болгаш “Тувинская правданы” бодуңарга белек кылдыр, 2021 чылдың август 13-ке чедир, 30 хуу чиигелделиг чагыдып алыңар.
Ол дугайында тодаргай медээни Кызыл хоорай, Красноармейская кудумчузу, 100, 309 дугаар кабинеттен азы 8(39422)2-18-10, 8-923-267-07-49 дугаарлыг телефоннарже долгааш билип ап болур.

Предыдущая запись
МАЛЧЫННАРНЫҢ БАЙЫРЛАЛЫ НААДЫМ-2021
Следующая запись
ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ ЧОННУҢ ЭҢ-НЕ ЧИДИГ АЙТЫРЫГЛАРЫНГА ХАРЫЫЛААР
Меню