Рубрикалар

Чизе медээлериниң 90 хуузун чурагай хевиринге чыыр

Бүгү Россияның чон чизезин чорудар ажылыныӊ кол белеткели доозулган, регионнарга планшеттерни дамчыдып берген. Чизечи болуп ажылдаар күзелдиг улустарныӊ даӊзызы, чурагайлыг кол картазын тургусканын Павел Смелов, Росстаттыӊ удуртукчузунуӊ оралакчызы дыӊнаткан.

Чоннуң чизезин эрттиреринге ажыглаар чурагайлыг инфратургузугну кылган. Ону Росстаттың күрүне керээзи-биле Ростелеком кылып күүсеткен. 360 муң компьютер планшеттерни эрткен чылдың декабрьда регионнарның шуптузунга үндүрүп берген.

Планшет мобильдиг ийи капсырылгалыг. Чизе кылыр кижи болгаш ону хайгаараар чер ажыглаар. Чурттакчыларның дугайында медээлерни кайыын алырын чизечи картадан көрүп алгаш чеде бээр. Чизени саазынга эвес, а планшеттиң электроннуг арынынга бижип долдурар. Бир эвес планшетти чидирип алыр, азы ол үрели бээр болза, төпчүткен инфраструктураның ачызында ооң иштинде медээлерни баладып кааптар.

Чизе үезинде бижээн шупту медээлерни Россияның тускай интерактивтиг картазында автоматчыткан системазының дузазы-биле чыыр. Росстаттың удуртулгазы ооң ачызында бүдүн чуртта чорудуп турар чизениң ажыл-чорудулгазын хайгаарап болур. «Ростелеком» чизе ажылының үезинде, харылзаа-төптүң ажылындан эгелээш, бүгү чурагай инфратургузуунга техниктиг деткимчени хандырып турар.

«Баштай чыгган чизе медээлериниң 90 хуузун чурагай хевиринге чыыр. Хамаатының дугайында медээлерни чизечилер «Аврора» деп планшетке долдуруп бижиир, азы хамааты-биле кады күрүне ачы-дузазының порталынга, ол ышкаш чизе пунктуларынга долдуруп бижип болур.

Бо чылдыӊ октябрь 1-ден 30-ге чедир чонну чизелээриниӊ дугайында РФ-тиӊ Чазааныӊ №949 доктаалынга июнь 21-де ат салган. Чизениӊ түӊнелдерин дугайында медээлерни 2022 чылда Россияныӊ статистика албаны удаа-даара чырыдар.

#Чурагайлыгинфратургузуг #Чурттакчычоннуңчизези #Бүгү_российжичизе2021 #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Бойдусту камгалаары – кижи бүрүзүнүӊ херээ
Следующая запись
ИНДИЙ ХЕВИРИ КОНЧУГ ЧЫПШЫНЫЫЧАЛ
Меню