Рубрикалар

«ЧОННУҢ КӨВҮРҮҮ» ТӨЛЕВИЛЕЛ 2022 ЧЫЛДА ЭГЕЛЭЭР

Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында Тожу кожууннуң кол көвүрүүнүң тудуу соксаваан. Ажы-ишчи тожужулар кожуунунуң кол көвүрүүн доозуп алыр дээш, бүгү күжүн салып турары илдең.

ТР-ниң Орук-тудуг сайыды Шораан Чыргал-оол 2022 чылдың баштайгы хүннеринде Тожу кожуунче үнүүүшкүннү кылган. Ажыл-агыйның шудургу чоруп турарын көргеш, ук көвүрүгнүң тудуу айыткан хусаадан эртежик доосту бээриниң магадылалы бар дээрзин ол демдеглээн.

Оон аңгыда, Адыр-Кежиг болгаш Ий девискээринде көвүрүглерни чоокта чаа септээн турган. Оларның бирээзин чоннуң деткимчези-биле, а ийи дугаарын дугуржулга езугаар тускай тудугжулар кылган.

ТР-ниң Баштыңы В.Ховалыг Айтыкалында «Чоннуң көвүрүү» деп чончу төлевилел дугайында медеглээнин сагындыраал. Малчын аалдарже баар оруктарда көвүрүглерни септээр сорулганы салганы ол. Көвүрүг тудар материалдар-биле Республиканың Чазаа хандырар, а тудар харыысалганы кожуун чагыргалары алыр.

Предыдущая запись
«БАЖЫҢГА СПОРТ»
Следующая запись
«Тайга» станциязында чуңгулаар чаа девискээр ажыттынган
Меню