Рубрикалар

ЧУРАГАЙ КИЧЭЭЛИ

Информастыг технологиялар адырында бүгү Россия чергелиг «Чурагай кичээли» өөредилге төлевилели Тывага дөрт чыл бурунгаар эгелээн. Ук төлевилел таварыштыр Яндекс, «Лаборатории Касперского», «1с» фирмазы, «Кодвардс» болгаш «Mail.Ru Group» дээн ышкаш улуг компанияларның платформазынга ажылдап өөренип алыр.

Сентябрь 27-де Кызыл хоорайның 17 дугаар школазының информатика кабинединге 9-ку классчыларга «Өөредилгеде кылымал угаан» деп кичээл болуп эрткен. Кичээлди школаның информатика башкызы Юлия Путинцева эрттирген. Сбербанкының «Келир үеже үлүг-хуу» фондузу «Школачыларга кылымал угаан академиязы» төлевилелдиң программазы-биле ук кичээлди тургускан.

ТР-ниң өөредилгениң шынарын хынаар институттуң техниктиг килдизиниң даргазы Каң-Болат Ооржак чурагай кичээлиниң дугайында тайылбырлады:

– Чурагай кичээли дээрге чылдың-на школаларга элээди класстарга болуп турар кичээлдер-дир. Ону Россияның эң-не улуг ID компаниязы эрттирип турар. Чаа технологияларны солун болгаш билдингир хевирге өөреникчилерге тайылбырлап, таныштырып турарывыс ол-дур. Уругларның сонуургалын чаа-чаа чүүлдерже оттурар дээш, мындыг хемчеглерни организастап турар бис – деп чугаалады.

Кичээл болуп каапкан соонда, Юлия Путинцева-биле чугаалаштывыс:

– Элээди уругларга программированиениң эге чадазын өөредип турарывыс ол. Бо кичээлдерден программист деп мергежилдиң эге билиглерин өөренип ап болур. Информатика эртемин уруглар чедиги класстан эгелеп өөренир болгай. Ынчангаш чурагай кичээлдерин чедиги классчылардан өрү улуг класстарга эртип турар. Бо кичээлдерни Тывада дөрт дугаар чыл эрттирип турарывыс бо. 2021-2022 өөредилге чылында чүгле 8, 9 класстарны хаара тудары планда көрдүнген.

Бо кичээлдерни эрткен соонда, уруглар чаа-чаа чүүлдерни билип алгаш, келир үеде мергежил шилип алырынга чиик болур. Чурагайлыг технология болгаш экономика база программирование дугайында амгы үениң билиглерин школачылар бажыңындан үнмейн интернет четкизин таварыштыр өөренип ап болур. Темалыг тест-оюннар болгаш кичээлдерни үш аңгы бөлүктүң өөреникчилеринге тургускан: эге класстар, ортумак болгаш улуг класстар – деп тайылбырлады.

Айдың ОНДАР.

Буян ООРЖАКТЫҢ тырттырган чуруктары.

#Өөредилге #Информатика #Чурагайкичээли #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЭПИДБАЙДАЛ БАЗА КАТАП НАРЫЫДАП КЕЛ ЧЫДАР
Следующая запись
ХОВУ-АКСЫНДА КОММУНАЛДЫГ ОЗАЛ-ОНДАК
Меню