Рубрикалар

ЧУРТТАЛГА КОММУНАЛ АЖЫЛ-АГЫЙДА ЧААРТТЫЛГАЛАР

Чаа регионалдыг оператор хоорайның богун төгер ажылды чорудуп эгелээн. Январь 3-тен эгелээш 15 дежурный машиналар ажылдап кирипкен. Олар январь төнчүзүнге чедир хүннүң ажылдаар. А февраль айдан эгелээш, байдалды өөренип көрүп тургаш, ажыл чурумунга эдилгелерни киирер. Ооң соонда ук ажылга хамаарыштыр хыналданы чоруткаш, республика девискээринге бок төгер тускай контейнерлер немээр айтырыгны кожуун, сумуларның чагырга черлери-биле шиитпирлээр дугайында ТР-ниң Чуртталга коммунал ажыл-агый сайыды Мерген Мынын-оол демдеглээн.

Предыдущая запись
2021 ЧЫЛ КАНДЫГ БОЛГАНЫЛ, САКТЫП КӨРЭЭЛИ
Следующая запись
АК-ДАШ КУЛЬТУРА ОДААНДА
Меню