Рубрикалар

ЧУРТТАР АРАЗЫНДА РЕЙСТЕР — КЫЗЫЛДАН

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Москвада ажыл-херекчи сургакчылаашкында чоруп турар.

– Россия Федерациязының Транспорт яамызынга баргаш, транспорт сайыдының оралакчызы Владимир Александрович Токарев-биле ажыл-агыйжы ужуражылганы эрттирдим. Тываның найысылалы Кызыл хоорайда аэропортка агаар харылзаазының пунктузун ажыдарының айтырыын сайгарып чугаалаштывыс. Чурттар аразында рейстерни Кызылдан ажыдарын шагда-ла манап келген бис. Бистиң аэропортувус чурттар аразының аэропорту чергелиг эрге-байдалды алган болгай, ынчалза-даа ону ол чергеге дүүштүр дериир болгаш чаагайжыдары чугула. Бо ажыл-херекке федералдыг деңнелдиг деткимче херек, Россияның транспорт сайыдының оралакчызы-биле ону чугаалаштым. Ажылдап кылдынган төлевилел-смета документацияны көргүзүп, ында көрдүнген чүүл бүрүзүнүң эргежок чугулазын бадыткап тайылбырладым. Айтырыгның алыс ханызын Владимир Александрович дораан-на сиңнигип билип, тургустунуп келген бергелерни шиитпирлээринге дузалажыр дугайында даалганы Россияның Транспорт яамызының эрттирилге пунк­туларын чаагайжыды тудар күрүне политиказының талазы-биле департаментиге берген.

“Девискээрлерниң аэропорттарын болгаш маршруттарын сайзырадыры” федералдыг төлевилелдиң идепкейлиг киржикчилериниң бирээзи Кызыл хоорайның аэропорту болурун Рос­сия­ның кол транспорт албан чериниң удур­тулгазы-биле дугуржуп алдым. Бис­тиң аэропорттуң техниктиг чаартылгазын дүргедедир болгаш чер кырында объектилериниң тургузуун сайзырадыр арганы ол дугуржулга биске бээр – деп, Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.

#Россияныңтранспортяамызы #Москвахоорай #Владиславховалыг #Аэропорт #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Tuvanews

Предыдущая запись
«ПАЦАНКАЛАР» — АЪТКА ЫНАК БОЛУҢАР
Следующая запись
СУЛА САЛДЫНГАН АЖЫЫ ЧОК
Меню