Рубрикалар

ЧЫРЫК КРЕЩЕНИЕ БАЙЫРЛАЛЫ-БИЛЕ!

Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг республиканыӊ православ чүдүлгелиг чурттакчыларынга Крещение байырлалын таварыштыр байыр чедирген:

«Тываныӊ православ чүдүлгелиг шупту чурттакчыларынга Крещение-биле байыр чедирип тур мен! Бистиӊ республикавыста кижи бүрүзүнүӊ, нациязы болгаш шажын-чүдүлгезинден хамаарылга чокка, Православиениӊ үндезини — чоок кижизинге ачы-буянныг ынак болур чоруу сеткилинге бөгүн чылыг исти арттырар дээрзинге бүзүрээр мен.

Бо чылын тургустунуп келген эпидемиологтуг байдал ужурунда крещениениӊ сугже кирип, айыс алыр ёзулалы болбас дээрзин сагындырайн. Бо нарын берге үеде боттарывысты болгаш чоок кижилеривисти камнап, оваарымчалыг болуру-биле, шупту хемчеглерни алыры чугула!

Хүндүлүг чаӊгыс чер-чурттугларым, байырлалды өг-бүлеӊер-биле эрттирип көрүӊер, силерге кадыкшылды болгаш аас-кежикти сеткилимден күзедим! Чырык крещение байырлалы-биле!»

Предыдущая запись
ЧОН-БИЛЕ ХАРЫЛЗАА — ҮНЕЛИГ
Следующая запись
2022 ЧЫЛДА – ШАЛЫӉ ХЕМЧЭЭЛИ
Меню