Рубрикалар

CОVID-19-КА УДУР ТАРЫЛГА – КҮШТҮГ КАМГАЛАЛ

Вакцинация

Кызылда коронавируска удур тарылга пунктулары:

⚡ «Беш сылдыс», «Курай-Курай» садыг төптеринде;

⚡ «Чөөн чүк» көдээ ажыл-агый рыногунда;

⚡ ТР-ниң Бизнес-инкубаторунда;

⚡ Кызылдың транспорт техникумунда тарылга пунктулары 9.00-18.00 шакка чедир ажылдаар.

⚡ Солагай талакы дачалар ниитилежилгезиниң эмчи амбула­­ториязы (уруглар учас­токтарының оран-савазы);

⚡ «Оң талакы эрик» микро­районнуң эмчи амбулаториязы;

⚡ «Спутник» микрорайоннуң эмчи амбулаториязы (1 мкр. МЖК 3) чүгле дыштаныр хүннерде ажылдаар.

⚡ Консультация-диагностика поликлиниказының тарылга кабинеди (Щетинкин-Кравченко кудумчузу, 61 дугаар бажың, № 308 каб) 9.00-21.00 шакка чедир ажылдаар;

⚡ Кызылдың хоорай поликли­никазының тарылга кабинеди (Дружба кудумчузу, 36 А) 08.00-18.00 шакка чедир ажылдаар;

Предыдущая запись
ДОРТ ЭФИРДЕН АЙТЫРЫГЛАРГА САЙЫТТЫҢ ХАРЫЫЛАРЫ
Следующая запись
АРАГАЛААШКЫН ЧОКТА САЙЗЫРАЛ УЛУГ
Меню