Рубрикалар

Дүрген дуза чедирер техникаларны белекке берген

Дүрген дуза чедирер техникаларны белекке берген

Владимир Путин бодунуң төрүттүнген хүнүнде Тывага дүрген дуза чедирер автомашиналарны белекке берген.

Республиканың дүрген эмчи дузазы чедирер болгаш хай-халап медициназының төвү, Перинаталдыг төп, Барун-Хемчиктиң кожууннар аразының эмнелге төвү, Улуг-Хемниң кожууннар аразының А.Т. Балган аттыг эмнелге төвү, Мөңгүн-Тайга, Өвүр, Чеди-Хөл, Каа-Хем, Эрзин кожууннарның төп эмнелгелери автомашиналарны алганнар. Кожуун эмнелгелериниң кол эмчилери Россияның Чазаанга, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга, кадык камгалал сайыды Артыш Сатка четтиргенин илереткеннер.

Каа-Хем кожууннуң кол эмчизиниң хүлээлгезин күүседип турар Марина Ооржак: «Улуг-Хемниң бажында чурттап турар берге оруктуг чонувуска дүрген дуза чедирерде бо машина биске эргежок чугула. Ылаңгыя коронавирус үезинде мындыг деткимче алырга дыка өөрүнчүг. Бистиң эмнелгеде 3 машина бар: 2-зи бүрүнү-биле дериттинген, 1-зи эрги. Бо чаа машинаны эки камныг эдилеп, ажылдаар бис» — деп чугаалаан.

Улуг-Хемниң кожууннар аразының А.Т. Балган аттыг эмнелге төвүнүң кол эмчизи Лариса Куулар: «Бөгүн бис улуг, бүрүнү-биле чүмнеттинген машинаны алганывыска дыка өөрүп тур бис. Кожууннувус улуг. Чаа-Хөл, Чеди-Хөл кожууннар база аарыг улузун биске эмнедип эккеп турар. Оон ыңай чедери берге суурларывыс база бар. Ынчангаш биске дыка-ла улуг дуза болур. Бо хүннерде бистиң кожуунувуста эпидемиологтуг байдал: 47 кижи амбулаторлуг эмнээшкинни ап турар. Ооң 8-зи бичии уруглар».

Мөңгүн-Тайга кожууннуң төп эмнелгезиниң кол эмчизиниң хүлээлгезин түр када күүседип турар Айдың Сарыгларның чугаалап турары-биле: «Бо 3 дугаар машинаны ап турарывыс ол. Ооң мурнунда 2 машинаны алган бис. Ол машиналарывыс бо хүнде ам-даа ажылдап турар. Ооң мурнунда машиналарга көөрде бо машиналарны эскерип турарымга, шупту дериг-херексел четче. Наркотиктиг эмнерге лицензия езугаар тускай турар ужурлуг сейфтен бээр салып каан. Кончуг эки деп санап тур мен.

Кожуунувуста эпидемиологтуг байдал чүгээр-даа болза, хүнден хүнче аарыг кижилер саны көвүдеп турар. Сентябрь эгезинде кожуунувуска коронавирус инфекциязы өөскүп үнген турган. “Роспотребнадзорнуң” болгаш Кадык камгалал яамызының талазындан специалистер улуг хуралды кылгаш, карантинни кожуунга чарлаан. Бо хүнде ам-даа карантинде чоруп турар бис. Аарыг кижилеривис саны 36 таварылга бүрүткеттинген. Эрткен неделяның түңнели-биле алырга 26 кижи эттинген. Инфекциялыг аарыглар эмнелгезинде ажыттынган 12 орун шупту долу. Аарыының чадаларының аайы-биле машинавыс-биле Кызылдың болгаш Чадаананың эмнелгелеринче база чыттырып эмнеп турар. Карантинниң негелделери шыңгыы болгаш күштүг сагыттынып турар” деп тайылбырлаан.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
Хоойлу езугаар эвес…
Следующая запись
Найысылалдың хөгжүлдези
Меню