Рубрикалар

Даштыкының барааннары Россияның рыногунга турар

Даштыкыдан чергелешкек импорт уламчылаар. Оларның өртек-үнези садып алыкчыларга эптиг байдалды тургузар. Даштыкы барааннарны бүдүрүкчүнүң чөпшээрели чокка Россияже киир сөөртүрүн Чазак чөпшээрээн. Кандыг барааннарны киир сөөртүп болурунуң дугайында даңзыны Россияның Чазаа тургузар, а РФ-тиң Бүдүрүлге болгаш садыг-саарылга яамызы бадылаар. Россияже киирер барааннар каайлы албан-черлеринге хыналданың доозазын чогуур деңнелде эртер. Ооң мурнунда даштыкыдан келген барааннарны Россия иштинге бүдүрүкчүнүң чөпшээрели чокка садары хоруглуг турган болза, а ам ол кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан.
Чурукту интернет четкизинден алган.
Предыдущая запись
Баштайгы “медээчилер”
Следующая запись
Чаа эмчи амбулаториязы удавас ажыттынар
Меню