Рубрикалар

ДЕМНЕЖИП ТУРГАШ БАЙДАЛДЫ ЧАВЫРЫЛДЫРААЛЫ

Яков Какпак, Тес-Хем кожууннуң Хөй-ниити палатазының кежигүнү:

— ТР-ниң Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Тес-Хемге чоруп тургаш, COVID-19-ка удур кожуунда кандыг хемчеглер алдынып турарын айтырган. Дарганың сагыш човаашкынында чылдагаан бар.

Бо аарыг талазы-биле сөөлгү хонуктарның медээлерин көрүп, деңнеп олурарымга, аарып турар улустуң саны кожуунувуста чоорту көвүдеп эгелээн-дир. Бо аарыгны ыңай-бээр чоруп турар чаңгыс чер-чурттугларывыс боттарынче халдадып алгаш эккеп турары билдингир.

Кожууннуң Хөй-ниити палатазының кежигүнү болгаш, бо коргунчуг аарыгга удур ажылдарже кожууннуң хөй-ниити организацияларын база бүгү чонну кыйгырып тур мен. Демнежип тургаш байдалды чавырылдыраалы, чонум!

Предыдущая запись
«АГРОСТАРТАП» — САЙЗЫРАЛГА ДЕТКИМЧЕ
Следующая запись
ОЛИМПИЙ ОЮННАРЫ ИЮЛЬ 23-ТЕ ЭГЕЛЭЭР
Меню