Рубрикалар

Доозукчуларның байырлыг хемчеглери болур бе?

Тываның кол санитар эмчизи Людмила Салчактың дыңнатканы-биле, СОVID-19-биле аарып турарларның саны эвээжеп турары эскертингир, бир хүнде аарыгның өзүлдезиниң темпизи 0,2.
Кызыл хоорайның девискээринге чаа 21 аарыг улус демдеглеттинген, Каа-Хем кожуунда – 6, Мөңгүн-Тайгада – 2, Бай-Тайга, Таңды болгаш Чеди-Хөл кожууннарда чаңгыс-чаңгыс улус аарып турар. Аарып турарларның аразында 30-ден 40 харлыг улус колдап турар. Аарыгның халдавырының чылдагааны колдуунда ажылдап турар коллективтеринде болгаш өг-бүле аразында харылзаадан тывылган.

Тывада короновирустуң халдавырының тарап турар коэффициентизи 0,7. Эмнелгелерде чыдып эмнедиринге хостуг оруннар фондузу – 58 хуу, бир хүнде тестээшкинче хаара туттунган улустуң саны 166,7 четкен.
Мөңгүн-Тайга кожуунда байдалга хамаарыштыр билдингени, 327 сургуулдар өөредилгезин уламчылап турар, карантинни соксаткан. Бир дугаар школаның башкылары ажыл-агыйын уламчылап эгелээн.

Республика девискээринде санитарлыг чурумну кудуку деңнелде сагып турарының чылдагааны-биле, массалыг хемчеглер, ооң иштинде доозукчуларның байырлыг хемчеглерин эрттирерин хорууру көрдүнүп турарын Людмила Салчак демдеглээн. Тывада коронавируска удур ниити иммунитет ам-даа чогуур деңнелге четпээн, чаа-ла 35, 4 хуу болуп турар.

#Тываныңчазаа #Аппаратхуралы #Росхереглелхайгаарал #Эпидбайдал #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
КЕРЭЭЛЕР ЧАРАРЫ ДООЗУЛГАН
Следующая запись
Меню