Рубрикалар

«Дорт дамчыдылга»

Май айда дыштаныр хүннер болгаш ГИА-2022-ге белеткел дугайында »дорт дамчыдылга» үезинде Тываның өөредилге сайыдының бирги оралакчызы Ирина Сарагашевага айтырыгларны салып болур силер, эргим номчукчулар.

Предыдущая запись
Тиилелге бистиң оолдарывыстың талазында деп бүзүрелдиг мен
Следующая запись
Шылгалдаларга белен
Меню