Рубрикалар

Дыл болгаш чогаал шактарын хевээр арттырар

Дыл болгаш чогаал шактарын хевээр арттырар

Амгы үеде беш хүннүң өөредилге неделязынче шилчиириниң дугайында ажык айтырыгларның тургустунуп турары-биле өөредилге сайыдының деңнелинге ажык чугааны эрттиргенин Национал школа хөгжүдер институт дыңнадып турар.

Ужуражылганың түңнелинде, дыл болгаш чогаал шактарын хевээр арттырар, эвээжетпес болган. Кол сорулга – чаа федералдыг даңзыже кирген программаларга даянып, програмаларны болгаш чаа өөредилге номнарын 2022-2023 чылдарда шупту өөредилге черлерин хандырары.

База бир кол айтырыг – орус дыл болгаш тыва дыл күрүне дылдарын деңге ажыглалы, билири. Ынчангаш Национал школа хөгжүдер институттуң иштинге орус дылдың лабораториязын тургузар деп шиитпирлээн.

Бистиң республикада өөредилгениң шынарын көдүрер база бир арга – төрээн дылдарны эки билириниң байдалын тургузары. Төрээн дылдың дузазы-биле өске эртемнерни эки шиңгээдип алыр. Ынчангаш төрээн дылды билири чугула.

Тываның 175 школазының 97-зи үшкү улдуңдан эгелеп неделяда беш хүн өөренип эгелээр. Ынчап кээрге, ниитизи-биле 71 муң ажыг өөреникчиниң 23 217-зи чаа хевирже шилчип, неделяда беш хүн өөренир, а артканы эрги хевир-биле алды хүн өөренир.

#Өөредилгеяамызы #Националшколахөгжүдеринститут #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Тываның Баштыңы Александр Лукашенко-биле ужуражыр
Следующая запись
Covid-19-тан аараан улустуң саны көвүдеп турар
Меню