Рубрикалар

ЭЧИЗИНГЕ ЧЕДИР КЫЛЫР

Амыдыралда боттандырып турар национал төлевилелдерниң 2021 чылда көргүзүглерин чедип алыр солулга салган.

Сибирь федералдыг округтуң составында регионнарның шуптузун анализтеп көөрге, национал төлевилелдерден эң хөй акша-хөреңги шиңгээдип ап турар талазы-биле лидери Тыва болган. Бистиң республикавыста ниитизи-биле 4 млрд. рубль түңнүг акшаландырыышкынныг национал төлевилелдерни үш чыл улаштыр боттандырып турар.

Сентябрь 22-де республиканың Чазаанга национал төлевилелдер талазы-биле штабтың ээлчеглиг хуралы болуп эрткен. Аңаа ийи чугула айтырыгны сайгарып көрген.

«Культура», «Айыыл чок болгаш шынарлыг оруктар», «Экология», «Чурагайлыг экономика» деп национал төлевилелдерни, бадылаан графиги болгаш «Орук картазы» ёзугаар, күүседип турарын аңаа демдеглээн.

Ийиги айтырыгны сайгарып көрүп турда, яамылар тудуг объектилерин, капиталдыг септелгени болгаш чаартып кылыр ажылдарны 2022 чылда кылыр деп планнаан ужур-утказын, садып алыышкыннар кылыр талазы-биле ажылдың уг-шиин тус-тузунда илеткээн.

Тыва Республиканың Чазааның Даргазының бирги оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Александр Брокерт республика «финишче дорт үнүп турар» болганда, регионалдыг төлевилелдерниң кезек хемчеглерин чедир күүседип боттандырар деп даалганы шупту яамыларга берген. Ынчангаш эки көргүзүглерни чедип алыр дизе, 2021 чылдың төнчүзүнге ол хемчеглерни чедир боттандырып күүседир ужурлуг.

Р. ДЕМЧИК белеткээн.

#Националтөлевилелдер #СФО #Александрброкерт #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТЫВАДА «ЧУРАГАЙЛЫГ КАДРЛАР» БЕЛЕТКЕЛИ
Следующая запись
АЛДЫН БУРГАНГА ЧЕДИП ТЕЙЛЕДИМ
Меню