Рубрикалар

Ээлчеглиг бадылаашкын эгелээн

«Таарымчалыг хоорай хүрээлеңин тургузары» деп федералдыг төлевилелди 2017 чылдан тура боттандырып келген. Бо төлевилелдиң ачызында республиканың хоорай, суурлары чаагайжыттынып турар.

«Чурттаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри» регионалдыг төлевилелдиң ээлчеглиг онлайн-бадылаашкыны 2022 чылдың апрель 15-те эгелээн.
Бо чылын республиканың аңгы-аңгы кожууннарындан 19 муниципалдыг организация ниитизи-биле 69 төлевилелди бадылаашкынга киириштирип турар. Оларның аразындан 27 төлевилелди бадылаашкын-биле шилээш, 2023 чылда федералдыг чаагайжыдылга программазынче кирер.
Бадылаашкын онлайн хевирге болур. Дараазында айтыгже (ссылка) кирер: za.gorodsreda.ru.
Хоорай, суурларның төлевилелдериниң дугайында кыска тайылбырны тус-тузунда бижээн.
Канчаар бадылаар?
Үстүнде айтыгже киргеш, бодунуң чурттап турар регионунга хамаарылгалыг төлевилелди шилип алгаш, бадылаар. 14 хардан өрү назылыг кижи бүрүзү чүгле чаңгыс шилилге кылып, бадылаар.

Айдың ОНДАР белеткээн.

Предыдущая запись
«Стелс-омикрон» — эӊ-не чышпыныычал
Следующая запись
«КРИОГАЗ» компаниязы түӊнел үндүрген
Меню