Рубрикалар

ЭЭРБЕКТЕ – ЧАА КУДУК

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг-биле «Дорт чугаа» үезинде Тываның чонунуң илереткен дилег чагыын күүседип турар.

Республика хүнүнде, август 15-те, Ээрбек суурнуң чурттакчылары суг узар кудук кастырып бээринге дузалажырын дилээн.

Амыдырап чурттаарынга суг агаар дег херек болганда, Ээрбек суурнуң чурттакчыларының дилээ-биле кудук кастырарынга, 450 муң рубль акша-хөреңгини Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның база «Чаңгыс демниг Россия» партиязының депутаттарының дилээ-биле аңгылап берген. Ону федералдыг бюджеттен республикага чорудуп берген 1,5 миллирд рубльдан үндүрген.

«Дой-довурактыг база тулааланчак кадыг чер-дир. Каш метр казары тодаргай билдинмес-даа болза, бистиң компаниявыстың кудук казар машиналары кудуктарны кылып турар» — деп, «Бастион» компанияның ажылдакчызы тайылбырлаан.

«Ээрбек суурга кудук кылырынга көрдүнген тускай сорулгалыг акша-хөреңгини, чүгле кудук казарынга эвес, а ооң инженерлиг база инфраструктуралыг ажылдарын, тодаргайлаарга, чоок кавы девискээрин бетоннап кылырынга база чарыгдаар. Владислав Товарищтайович он бир кожуунга 39 кудук кылыр деп даалганы берген. Ол ажылды кылып чорудуп тур бис. Ээрбек суурда бир кудукту кылганывыс ол» — деп, республиканың Чуртталга-коммунал ажыл-агыйының сайыды Мерген Мынын-оол чугаалаан.

Бо удаада Ээрбектиң чурттакчыларының күзели күүсеттинген, хары угда үш кудумчунуң чурттакчы чону чаа кудуктан суглап ап болур.

Р.Демчик очулдурган.

#Дортчугаа #Ээрбексуур #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
НАЙЫСЫЛАЛГА КҮШ-КУЛЬТУРА-КАДЫКШЫЛГА КОМПЛЕКСТЕРИН ТУДАР
Следующая запись
ИЙМЕ СУУРНУ ХӨГЖҮДЕР ДЭЭШ
Меню