Рубрикалар

ЭКИ-ТУРАЧЫ СТУДЕНТИЛЕР

Тываның Күрүне университединиң студентилери коронавирустуң чаа чалгыы-биле туржурунга дузалажып эгелээн.

Анализиниң харыызы багай болгаш өгден үнүп шыдавас хамаатыларга аъш-чем аймаа болгаш эм-таң чедирип, калл-төптерде консультантылар болуп ажылдап турар.

Камгалал хептер дээн ышкаш чугула херек дериг-херексел-биле олар шүмнеттинген. Белен эвес ажыл дээрзин уруглар миннип чугаалап турар. Ынчалза-даа хамчыктыг аарыг-биле туржурунга боттарының үлүг-хуузун күзелдии-биле киириштирип турарын олар чугаалаан.

Амдыызында төөгү, көдээ ажыл-агый болгаш физика-математика факультеттериниң студентилери бо буянныг ажылда эки-турачылап эгелээни бо. Өске факультеттерден болгаш колледжтерден студентилер база волонтержу ажылды деткип, катчып эгелээн.

Хамчыктыг аарыг-биле чергелештир эгелээн»Кады бис» деп федералдыг акцияны Тываның күрүне университединиң студентилери деткип турары бо.

Ук студентилер Тываның аныяктар ажыл-херектериниң талазы-биле Агентилел-биле сырый харылзаалыг ажылдап турарын демдеглеп каалы.

А.Ондар белеткээн.

Предыдущая запись
ХАРЫ ЧЕРДЕ ТЫВАЛАР
Следующая запись
Ам Шагааның ак айы эгелээн
Меню