Рубрикалар

ЭКОНОМИКА САЙЫДЫ COVID-19-КА УДУР ТАРЫДЫП АЛГАН

Вакцинация
Кызылда “Мээң бизнезим» төвүнде (Арбат шөлү, Чоннуң банкызының оран-савазы) чаа тарылга чорудар пунктуну ажыткан.

Тываның Чазак Даргазының оралак­чызының албан-хүлээлгезин күүседип турар – регионнуң экономика са­йыды Айдыс Сат тарылга чорудар пунктуга коронавирус хамчыынга удур “Гам-Ковид-Вак” (Спутник V) вакцинаның бирги кезээн салдыртып алган.

Ук төпте ажыткан тарылга чорудар пункту, бир эвес вакцина бар болза, понедельниктен пятницага чедир, 13.00 шактан 14.00 шакка чедир дүштеки чапсарлавышаан, эртенгиниң 9.00 шактан 18.00 шакка чедир чонну тарыдар.

“Мээң бизнезим» төвүнге биче болгаш ортумак хууда бүдүрүлгелерниң ажылдакчыларын, улуг ээлчег тургуспазы-биле, график езугаар хүлээр.
Тарылга чорудар пунктуже келирде, паспортун, СНИЛС-ин, ОМС полизин ап алыры албан.

Тарылга Covid-19 деп халдавырлыг аарыгдан камгаланырының эң-не үре-түңнелдиг аргазы болур. Вакцинаны сыкырткан соонда, камнаныры чугула, чүге дизе иммунитет баштайгы сыкыртылганың соонда 42 хонуктуң дургузунда хевирлеттинер. Вакцинаны салган соонда, камгалал масказын кедерин уламчылаары чугула.

Кызылда «5 сылдыс» садыг төвүнде, «Сбербанк России» ААН-ниң Кочетов, 43-те салбырында, “Восток» микрорайонунда көдээ ажыл-агый рыногунуң баазазында, «Курай-Курай» садыг бажыңында, Чонну ажылга хаара тудар төпте, Кечил-оол кудумчузу, 7Б адресте Хөй хүлээлгелиг төпте чаа коронавирус халдавырынга удур тарылга пунктулары ажылдап турарын сагындыраал.

Ш. ХОВАЛЫГ.

#Вакцинация #Экономикасайыды #Айдыссат #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
Эрткен чылын чеди кижи амы-тынындан чарылган
Следующая запись
КҮРҮНЕ ДУМАЗЫНЧЕ СОҢГУЛДАЛАР ДУГАЙЫНДА
Меню