Рубрикалар

Экспериментиде киржип турар

Сибирьниӊ Федералдыг университединиӊ лингвист эртемденнери чугаазы сайзыраваан улуска дуза­лаар сорулга-биле шинчилел чорудуп турарын Россияныӊ Эртем яамызыныӊ парлалга албаны дыӊнадып турар.  Экспериментиге тыва биле орус дылды билир, чугаа-домаа сайзыраӊгай 60 кижини шилип алган.

Ийи аӊгы дылды эки билир болгаш, хостуг чугаалаар кижини «билингв» деп адап турар. Чүгле чаӊгыс дыл билир кижиге бо­даарга, олар аваангыр, кичээн­гейлиг болгаш чедиишкинниг дээр­зин эртемденнер тодараткан.

Экспериментиге сөстер бижээн даӊзыны көргүскеш, ооӊ чуруктарын берип каан. Орус дылда соӊга, стол дээн чижектиг хүн бүрүде ажыглаар кезек чүүлдерни, оон «аът», «өг» деп чүүлдер илереткен сөстерни көргүскен. Ооӊ түӊнелиниӊ дугайында эртемден Анастасия Космогорова  мынча дээн: «Тываныӊ ийи дылды эки билир «билингв» улузу орус дылдыӊ сөзүн орай, а тыва дылда сөстү мурнай танып билип ап турар-дыр. Орус дылды колдуунда школага өөренип эгелээри-биле холбашкан болуп чадавас. Бо экспериментиниӊ түӊнелдерин бис методика тургузарынга ажыг­лаар бис. Чугаазы багай пациен­тилерниӊ сөс-домаан сайзырадып өөредиринге херек болур».

Тывада чугаа-домаа чедир сайзыраваан уруглар Федералдыг медицина-биология агентилелиниӊ Сибирьниӊ эртем-клиника төвүнде эмнээшкин курузун эртип турар.

Предыдущая запись
Чаа  эртем  сеткүүлү
Следующая запись
Башкирияныӊ театры аалдап келген
Меню