Рубрикалар

ЭЛЧЕГЛИГ СУРГАКЧЫЛААШКЫН ТОЖУДА

Бөгүн Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Тожу кожууннуң төвү Тоора-Хемге ажыл-агыйжы сургакчылааш­кынын уламчылаан.

Республиканың удуртукчузу Тожунуң төп кожуун эмнелгезинге, «Дизель» КХН-ниң Тожуда участогунга, «Алдын иви» аалчылар бажыңынга, улусчу хүрээ тудуунга, “Тайгада суур” губернатор төлевилели-биле туттунган балык болбаазырадыр цехке, Тоора-Хемниң Л.Б. Чадамба аттыг школазынга, Бии-Хем кежилдир аргыжар көвүрүгнүң тудуг шөлчүгежинге чедип, ажыл-чорудулгазын хынап көрген соонда, кожууннуң активи-биле ужуражып, түңнелдерни үндүрген.

Владислав Ховалыг хүрээ тудуунуң даштыкы ажылдарынга херек материалдарны садып алыр кылдыр, бодунуң өмүнээзинден акшаны шилчиткен. Тожунуң Төп эмнелгези бо хүнде 2 нарын айтырыгның бирээзин шиитпирлепкен. Август айдан тура аңаа хирург болгаш педиатр эмчилер ажылын эгелээр. Владислав Ховалыг Кадык камгалал яамызынга келир чылын туберкулезка удур салбырны аңгы оран-саваже көжүрер ажылды ам эгелээрин дааскан.

Улаштыр Тоора-Хем школазында уругларның аңгы чемненир оран-савазының, чаагайжыткан арыгланыр өрээлдерниң тудуун хынаан. Тоора-Хемниң тудугжуларының ажылгыр болгаш шалыпкынын Владислав Ховалыг мактап демдеглээн. Чаа өөредилге чылында уруглар чемненир черге чаа дериг-херекселди садып алырынга 1 сая рубльди аңгылап бээрин Өөредилге яамызынга дааскан.

«Ноян» балык болбаазырадыр цехтиң нарын айтырыы – балык тудар квотаның хемчээлиниң эвээжи. Амгы үеде цех чылда чүгле 4 тонна балыкты ыштап турар. Ынчалза-даа олар бүдүрүлгениң күчүзүн 48 тонна чедир кылыр шинектиг. Балык болбаазырадыр цехтиң хемчээлин улгаттырары-биле Тываның көдээ ажыл-агый сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Уран-оол Ондарга республиканың удуртукчузу федералдыг деңнелге шиитпирлээр даалганы берген.

Шеңне ХОВАЛЫГ.

Предыдущая запись
ОНЗА БАЙДАЛ ЧУРУМУНДА АЖЫЛДАП ТУРАР
Следующая запись
УДАВАС ЫШТАН АДЫРЛЫР
Меню